Executem el pla d’igualtat per a empreses

Un Pla d’igualtat és un conjunt de mesures orientades a eliminar els obstacles que dificulten o impedeixen la igualtat efectiva entre dones i homes en el món laboral, i a eliminar la discriminació per raó de sexe en les empreses.

pla d'igualtat

L’equip de Reeducant les violències està formant per agents d’igualtat que entenem les desigualtats laborals per motius de gènere com un tipus de violència masclista que cal evitar. Per això oferim entre els nostres serveis el pla d’igualtat que necessites per complir la normativa vigent i erradicar una discriminació històrica per motius de sexe.

En funció al Reial decret 333/2023, de 3 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1615/2009, de 26 d’octubre, en executar el pla d’igualtat accedeixes a la concessió i utilització del distintiu «Igualtat en l’Empresa».

Quan és obligatori el Pla d’igualtat en l’empresa?

Actualment totes les empreses que tinguin més de cinquanta persones en plantilla tenen l’obligació d’implementar el Pla d’igualtat. D’altra banda, el reglament aprovat mitjançant el Reial decret llei 901/2020, de 13 d’octubre, estableix que els Plans d’Igualtat obligatoris pel nombre de persones han de negociar-se amb la representació legal de les persones treballadores.

A més el Pla d’igualtat continua sent obligatori en aquests casos:

 • Quan ho estableix el conveni col·lectiu aplicable, amb independència del nombre de treballadors que hi hagi en plantilla.
 • Quan així ho acordi l’autoritat laboral en un procediment sancionador, per a substituir les sancions accessòries per la creació i aplicació del Pla d’igualtat.

En aquells Plans d’Igualtat que siguin obligatoris perquè ho estableix el conveni col·lectiu o un acord sancionador, serà aplicable el Reglament aprovat mitjançant el Reial decret llei 901/2020, de 13 d’octubre, excepte en el que el conveni o l’acord digui que no cal aplicar-lo.

Objectius del Pla d’igualtat d’una empresa

Els fins que es busquen en aplicar els Plans d’Igualtat en les empreses són els següents:

 • Contribuir al fet que s’aconsegueixi la igualtat efectiva entre homes i dones en el món laboral, tant quant a les oportunitats com en el tracte.
 • Garantir la igualtat salarial entre dones i homes.
 • Integrar la perspectiva de gènere en les empreses, especialment en els departaments de Recursos Humans.
 • Ajudar a la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, sobretot en llocs en els quals predominen les dones.
 • Fer més fàcil l’accés de treballadores a l’empresa, i als llocs de responsabilitat.
 • Estudiar la implantació del Pla d’igualtat en les diferents àrees o àmbits d’aplicació.
 • Promoure en l’àmbit intern de l’empresa una cultura que respecti i transmeti els valors de la igualtat de gènere.
 • Implementar mètodes de comunicació interna que no incorrin en una terminologia sexista.
 • Formar als treballadors de l’empresa sobre sensibilització de gènere.
 • Garantir la igualtat d’oportunitats dins dels processos de contractació.
 • Acabar amb la masculinització o feminització que existeix encara en alguns llocs o categories professionals.
 • Prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
 • Difondre una imatge d’empresa que respecte a les dones i homes, i la seva igualtat d’oportunitats.

Scroll al inicio
Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic en el botó Acceptar, accepta l\'ús d\'aquestes tecnologies i el processament de les teves dades per a aquests propòsits. Configurar i més informació    Configurar i més informació
Privacidad